odbiór budynku

 • W celu zamknięcia procesu inwestycyjnego, konieczne jest złożenie w nadzorze budowlanym zgłoszenia o zakończeniu budowy.
  Do takiego zgłoszenia (oprócz wielu innych dokumentów), niezbędna jest geodezyjna mapa powykonawcza z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej.

  Etapy realizacji zlecenia:

  • przyjęcie zlecenia wraz z podaniem lokalizacji inwestycji
  • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • oczekiwanie na przygotowanie materiałów przez Ośrodek (ustawowo do 10 dni roboczych) niezbędne do realizacji zlecenia
  • wykonanie pomiaru w terenie.
  • podpisanie niezbędnych dokumentów przez właściciela do aktualizacji operatu Ewidencji Gruntów i Budynków.
  • skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kontrola trwa ustawowo do 6 dni roboczych) .
  • uzyskanie odpowiednich klauzul i pieczęci.
  • przekazanie gotowych map inwestorowi.
 • DOKUMENTACJA GEODEZYJNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

   

  Stadion Śląski w Chorzowie

  Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej do odbioru budowlanego.

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
Wizytowka