Usługi geodezyjne

 

Firma GEO-MAR Usługi Geodezyjne, posiadając wieloletnie doświadczenie w pracach geodezyjnych,
oferuje usługi i współpracę w zakresie:

 

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:

 • inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
 • sporządzanie map do celów projektowych w formie analogowej oraz cyfrowej (dxf,dgn,pdf)
 • inwentaryzacja powykonawcza
 • pomiary objętości mas ziemi
 • pomiary uzupełniające

EWIDENCJA GRUNTÓW:

 • wznowienia, wyznaczenie znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości, działki
 • podziały nieruchomości, działki
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz pozyskiwanie materiałów z urzędów

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI:

 • budowa, przebudowa dróg i mostów
 • rewitalizacja parków i skwerów
 • w pełnym zakresie (tyczenie obiektu, wytyczenie budynku, wyznaczenie osi konstrukcyjnych, kontrola posadowienia słupów fundamentowych i innych obiektów, kontrole pionowości, tyczenie sieci uzbrojenia wraz z przyłączami).

OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO:

 • pomoc na każdym etapie inwestycji, przy uzyskiwaniu opinii i uzgodnień branżowych koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wypisów
  i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy