protokół

 • Prace tego typu wykonuje się w sytuacji, gdy granice nieruchomości zostały wcześniej ustalone według stanu prawnego, ale punkty graniczne zostały usunięte, zniszczone lub przesunięte.
  W przypadku, gdy stan prawny granic nie został określony a istnieje potrzeba okazania w terenie granic nieruchomości (np. przed jej sprzedażą), istnieje możliwość wytyczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej wg danych z ewidencji gruntów.
  Wykonuje się je np: w celu ustawienia ogrodzenia (gdy właściciel nie zna położenia granic), bądź uregulowania stanu prawnego działki.

  Geodeta,po otrzymaniu dokumentów z ODGiK, w terenie odnajduje znaki graniczne lub wznawia je za pomocą miar z dokumentów lub współrzędnych geodezyjnych.

  Na gruncie przedstawia znalezione lub wznowione znaki sąsiadom, którzy podpisują protokół.

  Jeśli nie ma takich informacji i nie odnaleziono kamieni granicznych, jedynym rozwiązaniem jest rozgraniczenie,czyli polubowne ustalenie nowego przebiegu granicy za zgodą obu sąsiadów. W razie sporu, sprawa trafia do sądu i wtedy rozgraniczenie jest dalej prowadzone przez biegłego sądowego.

  Do wykonania wznowienia potrzebny jest numer ewidencyjny mapy i numer działki (akt własności). Czas realizacji zależy od wielu czynników i może trwać miesiąc lub ciągnąć się latami (konieczność rozgraniczenia).

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
Wizytowka