protokół

 • Wznowienia granic

  Prace tego typu wykonuje się w sytuacji gdy granice nieruchomości zostały wcześniej ustalone według stanu prawnego ale punkty graniczne zostały usunięte, zniszczone lub przesunięte. W przypadku, gdy stan prawny granic nie został określony a istnieje potrzeba okazania w terenie granic nieruchomości (np. przed jej sprzedażą) istnieje możliwość wytyczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej wg danych z ewidencji gruntów.
  Wykonuje się w celu np: ustawienia ogrodzenia (gdy właściciel nie zna położenia granic), bądź uregulowania stanu prawnego działki.
  Geodeta,po otrzymaniu dokumentów z Ośrodka Dokumentacji,w terenie odnajduje znaki graniczne lub wznawia je za pomocą miar z dokumentów lub współrzędnych geodezyjnych.
  Na gruncie przedstawia znalezione lub wznowione znaki sąsiadom, którzy podpisują protokół.
  Jeśli nie ma takich informacji i nie odnaleziono kamieni granicznych, jedynym rozwiązaniem jest rozgraniczenie,czyli polubowne ustalenie nowego przebiegu granicy za zgodą obu sąsiadów. W razie sporu,sprawa trafia do sądu i wtedy rozgraniczenie jest dalej prowadzone przez biegłego sądowego.
  Do wykonania wznowienia potrzebny jest numer ewidencyjny mapy i numer działki(akt własności). Czas realizacji zależy od wielu czynników i może trwać do 2 miesięcy lub przedłużyć się o 6 miesięcy (konieczność rozgraniczenia).

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy