zakres usług

 • Zakres prac geodezyjnych

   

  Firma GEO-MAR Usługi Geodezyjne, posiadając wieloletnie doświadczenie w pracach geodezyjnych,
  oferuje usługi i współpracę w zakresie:

   

  POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:

  • inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
  • sporządzanie map do celów projektowych w formie analogowej oraz cyfrowej (dxf,dgn,pdf)
  • inwentaryzacja powykonawcza
  • pomiary objętości mas ziemi
  • pomiary uzupełniające

  EWIDENCJA GRUNTÓW:

  • wznowienia, wyznaczenie znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości, działki
  • podziały nieruchomości, działki
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz pozyskiwanie materiałów z urzędów

  GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI:

  • budowa, przebudowa dróg i mostów
  • rewitalizacja parków i skwerów
  • w pełnym zakresie (tyczenie obiektu, wytyczenie budynku, wyznaczenie osi konstrukcyjnych, kontrola posadowienia słupów fundamentowych i innych obiektów, kontrole pionowości, tyczenie sieci uzbrojenia wraz z przyłączami).

  OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO:

  • pomoc na każdym etapie inwestycji, przy uzyskiwaniu opinii i uzgodnień branżowych koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wypisów
   i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy