Poradnik geodezyjny

Mapa do celów projektowych jest jednym z pierwszych dokumentów, potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji budowlanej.
Na mapie projektant wykonuje :
- plan zagospodarowania działki
- projekt techniczny inwestycji.

Mapa do celów projektowych, czyli mapa do projektu, to dokument niezbędny przy wszystkich projektach wymagających zgłoszenia, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje ją uprawniony geodeta, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np. ogrodzenia, krawężniki, skarpy, studnie, słupy i wiele innych elementów), istniejące elementy sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa.
Celem wykonania map do celów projektowych jest sprawdzenie aktualności mapy zasadniczej na obszarze projektowanego obiektu i 15 metrów wokół niego, jeśli jest to budynek, 30 metrów jeśli mamy do czynienia z urządzeniem podziemnym. Gdyby zauważono zmiany, należy je nanieść na mapę zasadniczą, ta czynność jest poprzedzona pomiarem w terenie.

Procedura:
Po zgłoszeniu roboty w ODGiK geodeta otrzymuje materiały do jej wykonania, sprawdza na gruncie jakie zmiany nastąpiły w terenie w odniesieniu do tego jakie dane zawiera mapa. Jeśli stan na mapie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, geodeta wykonuje pomiar (budynki, przyłącza, ogrodzenia, drzewa itp.), wykonuje dokumentację i oddaje do kontroli w ODGiK. Po kontroli dokumentacji pomiarowej geodeta nanosi na mapę zmiany i sporządza dokumentację (mapy) do celów projektowych.

Czas wykonania ok 1 miesiąca w przypadku wersji cyfrowej dla projektanta, docelowa mapa oklauzulowana przez ODGiK po 30 dniowej kontroli operatu.
Ponieważ zdarza się, że na mapach brak części urządzeń podziemnych geodeta czasem zmuszony jest zasięgnąć opini jednostek branżowych (Rozdzielni Gazu, Przed. Wod. i Kan. Rej. Energetyczengo , itd.) co do przebiegu tych urządzeń. Opinia ta w formie tzw. uzgodnień branżowych pozwala geodecie ustalić w terenie i pomierzyć przebieg sieci. Wydłuża to czas oczekiwania na mapy.

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy